{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

 

 

Happy Menstrual Hygiene Day!

 

透過每個月的經期,

這個上天贈予我們寶貴的創造前奏,

一個生理系統自然重建的時間,

讓我們珍視它也珍重自己,我們因而完整。

 
 

愛布棉系列